The words are in Japanese; the photos are beautiful.

Mahalarp

20 พฤศจิกายน 2010

ตื่นแต่เช้า เดินทางออกไปดูใบไม้แดง สูดอากาศเย็นๆ กินลมชมวิวชมวัดที่ Nikko

ที่นี่เป็นแหล่งที่งดงาม มาเที่ยวได้ตลอดปี แต่ด้วยความเป็นตัวเรา น่าจะเหมาะกับช่วงใบไมเปลี่ยนสี และอากาศหนาวเย็นจับจิตแบบนี้เป็นที่สุดล่ะ 😀

View original post